O stresujące sytuacje coraz łatwiej – obecny tryb życia sprzyja narastaniu napięcia będącego skutkiem zdenerwowania. Organizm stara się znaleźć sposób na jego rozładowanie, jednak w natłoku zadań i braku czasu na relaks, jedynie jedynie się on nawarstwia. Przy odkładaniu odpoczynku, mnożeniu zadań do zrobienia i lekceważeniu emocjonalnych potrzeb doprowadzić można do sytuacji, w której nawet długie wakacje mogą okazać się niewystarczające.

Możliwe przyczyny kontaktu z psychoterapeutą

Człowiek jest istotą stworzoną do wchodzenia w interakcje społeczne. Jej zdolność do abstrakcyjnego myślenia oraz nawiązywania trwałych związków z ludźmi sprawia, że człowiek nauczył się wyrażać uczucia, jakie towarzyszą różnorodnym wydarzeniom. Niezależnie od tego, czy chodzi o chwile szczęścia, złości czy smutku, okazywanie uczuć związanych z tym, czego się doświadcza, stało się naturalnym sposobem radzenia sobie z nimi.

Wyrażanie emocji w praktyce

Zdarza się jednak, że ekspresja tego rodzaju jest niemożliwa. Wpływ może mieć na to wychodzenie, charakter relacji z drugim człowiekiem, bądź grupą społeczną, osobiste doświadczenia, a także choroby i niepełnosprawność. W takiej sytuacji nawet rodzina i bliskie osoby mogą nie wystarczyć.

Wizyta u psychoterapeuty jest sygnałem, że człowiek zdaje sobie sprawę, że posiada ograniczenia i zbliża się do kresu własnej wytrzymałości. Poszukiwanie rozwiązań na własną rękę, np. czytając internetowe porady, może doprowadzić do zwiększenia niepokoju przed konsultacją ze specjalistą. Takie działanie jest jednocześnie sygnałem, aby takiego kontaktu poszukiwać.

Źródło: https://www.nadwrazliwosc.pl