Po pierwsze możemy zwrócić się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

To właśnie tu złożymy wniosek (pocztą, mailem lub nawet telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym) o przyznanie usług opiekuńczych dla seniora. Taki wniosek należy uzasadnić: opisać sytuację starszej osoby (stan zdrowia, dochód) i napisać, dlaczego my sami nie możemy jej zapewnić całodobowej opieki (na przykład pracujemy na zmiany, mieszkamy od niej wiele kilometrów, utraciliśmy ostatnio pracę i sami nie mamy środków na utrzymanie). Napiszemy, jaka pomoc jest potrzebna seniorowi ze względu na jego wiek i stan zdrowia, na przykład przy zabiegach higienicznych, podawaniu leków, robieniu zakupów, przygotowaniu posiłku. Należy wiedzieć, że opieka z MOPS może być bezpłatna, jeśli dochód seniora nie przekracza 701 zł netto miesięcznie (jeśli mieszka sam) lub 528 zł netto na osobę w rodzinie. Jeśli kryterium jest przekroczone, możemy starać się o częściowo odpłatne usługi (stawki ustala każda gmina samodzielnie, na przykład 25 zł za godzinę). Po złożeniu wniosku pracownik ośrodka odwiedzi seniora w domu (warto przygotować odcinek renty lub emerytury). Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych będzie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Po drugie możemy poszukać wolontariuszy.

Możemy znaleźć taką bezpłatną pomoc między innymi w:

a). Caritas Polska – informacje o telefonach do placówek Caritasu w całej Polsce znajdziemy na stronie: www.caritas.pl/szukam-pomocy/. Natomiast na stronie: www.caritas.pl/pomocdlaseniora/ możemy podać numer telefonu i adres seniora, a wolontariusze pomogą zrobić zakupy lub wykupić leki.

b). Centrum Wolontariatu – informacje znajdziemy na stronie: www.wolantariat.org.pl/ lub na bezpłatnej infolinii 800-300-594 (z telefonów stacjonarnych).

Może Cię również zainteresować: Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy pomocniczego?

Po trzecie możemy zorganizować opiekę pielęgniarki z przychodni.

Wówczas możemy poprosić lekarz rodzinnego, aby wystawił zlecenie na wizyty pielęgniarki środowiskowej w domu seniora. Lekarz może to zrobić podczas teleporady. Pielęgniarka będzie przychodziła 4 razy w tygodniu. Może między innymi: wykonywać opatrunki, zakładać cewnik itp. O szczegóły możemy pytać na infolinii oddziału NFZ na terenie danego województwa – telefony dostępne są na stronie: www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/.

Warto też wiedzieć, że jeśli pracujemy na etacie lub prowadzimy firmę, mamy prawo do 14 dni na sprawowanie opieki nad krewnym (na przykład rodzicem, teściami) i zasiłku opiekuńczego w tym czasie (80 procent pensji). Konieczne jest zwolnienie lekarskie oraz zgłoszenie do pracodawcy lub (kiedy mamy firmę) do ZUS.

Dodatkowa uwaga – pomocy opiekunki lub pielęgniarki możemy też szukać w fundacjach i stowarzyszeniach (wystarczy wrzucić w wyszukiwarce hasło: ngo.pl opieka domowa).