Niejednokrotnie zakup sprzętu rehabilitacyjnego jest jedyną szansą na dojście do pełnej sprawności fizycznej. Jednak równie często przedmioty te i pomoce medyczne są niezwykle drogie. Dlatego należałoby zwrócić się o pomoc do dedykowanych ku temu instytucji. Z pewnością jedną z pierwszych takich instytucji jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który w wielu przypadkach refunduje zakup bądź (częściej) jego część. Warto zatem dowiedzieć się jak zwrócić się o dofinansowanie oraz jak je osiągnąć.

Dofinansowanie NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia nie dopłaca do 100% wartości wielu sprzętów rehabilitacyjnych, jednak często pokrywają one zakup w znacznym stopniu. Resztę można uzyskać wówczas albo ze środków własnych, albo z innych instytucji jak PCPR czy MOPR. Co ważne, takie dofinansowanie z NFZ jest ważne tylko na zakup konkretnych przedmiotów (takie pomoce medyczne jak sprzęt toaletowy, maty do masażu czy niektóre sprzęty do ćwiczeń nie są refundowane) i tylko raz na kilka lat.

Skąd wiedzieć o finansowaniu z NFZ?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zasadach działania dofinansowania, warto wiedzieć, że zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17. 12. 2004r. Znajdziesz tam szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ale także wysokość udziału własnego każdego pacjenta, kryteria ich przyznawania oraz okresy ich użytkowania. Jednak tak czy inaczej warto z niego skorzystać. Jak to zrobić krok po kroku?

KROK 1 – wizyta u lekarza

W niektórych przypadkach wystarczy lekarz pierwszego kontaktu, który wypisuje zapotrzebowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze o charakterze medycznym. Co ważne, lekarz pierwszego kontaktu nie może wypisywać zapotrzebowania na każdy rodzaj pomocy czy sprzętów. Niejednokrotnie będzie musiał wypisać skierowanie do specjalisty.

KROK 2 – wizyta u specjalisty (do pominięcia, jeśli nie potrzebujesz)

Niektóre sprzęty oraz pomoce medyczne są możliwe do uzyskania tylko bezpośrednio od specjalisty. Dlatego po otrzymaniu skierowania należy się do niego udać i uzyskać podobne zapotrzebowanie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze o charakterze medycznym specjalistycznym. Dzięki temu otrzymamy komplet dokumentów potrzebnych do otrzymania dofinansowania.

KROK 3 – Potwierdzenie zlecenia w NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia powinien wiedzieć od razu jak wygląda sytuacja i potwierdzić słuszność zakupu i refundowania danego sprzętu czy środka pomocniczego. Dlatego zanim zakupimy wymagane sprzęty należy koniecznie udać się do siedziby NFZ i potwierdzić zlecenie. Dzięki temu nabieramy pewności, że Fundusz dofinansuje nam część naszego zakupu. Wówczas powinniśmy także otrzymać informacje jak duża będzie to kwota.

Jak możemy zorganizować doraźną pomoc dla starszych krewnych?

KROK 4 – Realizacja wniosku

Należy następnie udać się do centrum zaopatrzenia medycznego czy sklepu rehabilitacyjnego i zaopatrzyć się w dany sprzęt. Wówczas należy jednak zwrócić uwagę na faktury, by były one w sposób szczególny wyróżniające kwotę refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kwotę, jaką pacjent musiał dołożyć samodzielnie. W ten sposób pozostała część być może zostanie dofinansowana przez inny ośrodek pomocy, np. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości nawet 150% kwoty finansowanej przez NFZ.
Zanim zajmiemy się zakupem sprzętu medycznego czy środków pomocy medycznej pod kątem rehabilitacji, musimy zwrócić się o pomoc do lekarzy oraz zgłosić konieczność takiego zakupu. Wówczas powinniśmy móc otrzymać część kwoty z dofinansowania NFZ, aby później móc ubiegać się o dodatkową pomoc w PCPR, MOPR czy MOPS.