Przedsiębiorstwo społeczne
Czym jest przedsiębiorstwo społeczne i jaka jest jego rola w gospodarce rynkowej?

Wyróżnia się różne typy przedsiębiorstw. Podział ten przebiega zazwyczaj przy uwzględnieniu funkcji, jaką pełni dany