Założenie firmy zawsze wiąże się z wydatkami. Wyposażenie biura, sprzęt komputerowy, czy koszty reklamy, to tylko niektóre z pierwszych wydatków. Nawet jeżeli przyszły przedsiębiorca ma zabezpieczenie finansowe, to musi również skalkulować koszty, które będzie ponosił co miesiąc, nawet jak jeszcze nie będzie przychodów.

Dotacje na start

Dofinansowanie na pierwszy wydatki oferowane jest osobom zarejestrowanym jako bezrobotne w Urzędach Pracy. Z dotacji można pokryć między innymi wydatki na:

  • zakup towaru handlowego,
  • remont biura, nawet jeżeli mieści się we własnym mieszkaniu,
  • wyposażenie biura,
  • koszty na reklamę i usługi doradcze,
  • sprzęt komputerowy i inne urządzenia.

Nie można uzyskać dofinansowania na zakup samochodu.

Obecnie wysokość dotacji to nawet 24. 000 zł, jednak poszczególne urzędy pracy mogą tę kwotę zmniejszyć.

Formalności

Ubieganie się o dotację to obowiązek złożenia wniosku, w którym należy opisać pomysł na własną działalność gospodarczą, wykazać znajomość branży i sporządzić biznesplan. Chociaż brzmi to dość skomplikowanie, nie jest to trudne. W razie wątpliwości można skorzystać z usług doradczych. Tego typu dofinansowanie na firmę może otrzymać sporo przedsiębiorców. Dokładne informacje o sposobie, w jaki należy złożyć wnioski znajdziemy w internecie. Warto odwiedzić w tym celu regionalne strony internetowe. Przykładowo dla mieszkańców Mysłowic będzie to serwis myslowiceinfo.pl.

Weryfikacja wniosków

Wnioski o dofinansowanie weryfikowane są przez komisję. W pierwszej kolejności wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym, następnie merytorycznym. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, po podpisaniu umowy przedsiębiorca będzie zobowiązany w przeciągu 30 dni zarejestrować działalność gospodarczą i zakupić sprzęt zadeklarowany we wniosku, oraz rozliczyć się z wydatków.

Pamiętajmy, że zgodnie z umową działalność musi być prowadzona co najmniej 12 miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca nie może podejmować pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.