Należy wiedzieć, że nadal obowiązuje ustawa wprowadzona 31 marca 2020 roku w związku z koronawirusem. W takich oto sytuacjach możemy otrzymać świadczenia od państwa:

1). Kiedy jesteśmy osobami, które tracą środki na utrzymanie:

a). zwolnienie z opłacania składek ZUS – pełnych za trzy miesiące dla osób prowadzących jednoosobową działalność (zarejestrowaną przed 1 lutego 2020 roku) i firm zatrudniających do do 9 pracowników; oraz z połowy składek (tak planuje rząd) dla pracodawców, którzy zatrudniają do 49 pracowników (pod warunkiem, że w okresie 3 miesięcy, gdy będą zwolnieni z połowy składek – nie wypowiedzą umowy o pracę żadnemu z pracowników).
b). wniosek – należy złożyć do ZUS przed 1 czerwca 2020 roku (pocztą lub przez internet). W razie wątpliwości możemy skorzystać z pomocy pod numerami: (22) 560-16-00 (od 7.00 do 18.00) lub (22) 290-87-02 i (22) 290-87-03.

2). Kiedy przebywamy na kwarantannie:

a). ciepły posiłek do domu – należy wiedzieć, że może być dostarczany osobom starszym niepełnosprawnym, samotnym, które nie są w stanie same poradzić sobie w tej sytuacji. Trzeba zgłosić telefonicznie taką potrzebę do ośrodka pomocy społecznej w mieście którym mieszkamy. Może to zrobić ktoś, kto zna sytuację danej osoby. Warto dodać, że posiłki są dostarczane na przykład przez wolontariuszy.
b). świadczenie chorobowe – należy wiedzieć, że przysługuje osobom, które skierowano na 14-dniową kwarantannę po powrocie z Polski i są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Aby je uzyskać, należy złożyć do pracodawcy (zleceniodawcy) oświadczenie o odbyciu kwarantanny.
c). zasiłek dla rolników – ma przysługiwać w wysokości 50 procent minimalnego wynagrodzenia (1300 zł), jeśli rolnik nie mógł wykonywać pracy ze względu na kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem. Więcej informacji znajdziemy na stronie KRUS: www.krus.gov.pl.
d). pomoc psychologa – należy wiedzieć, że porady są udzielane telefonicznie; informacje możemy uzyskać, dzwoniąc do ośrodka pomocy społecznej bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie.
e). usługi opiekuńcze – trzeba wiedzieć, że pomoc opiekunki powinna być przyznana w trybie pilnym seniorom (samotnym, niepełnosprawnym) po leczeniu szpitalnym. Należy skontaktować się telefonicznie z ośrodkiem pomocy społecznej. Lista kontaktów jest dostępna na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych.

3). Świadczenie przeznaczone dla osób, które są rodzicami:

a). dodatkowy zasiłek opiekuńczy – należy wiedzieć, że rodzicom do ósmego roku życia (lub do 14 lat, gdy jest niepełnosprawne) przysługuje 14 dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Ten dodatkowy zasiłek wynosi 80 procent wynagrodzenia i jest wypłacany jednemu z rodziców – zatrudnionemu na etacie, zlecenie lub prowadzącemu działalność. Warto wiedzieć, że rodzice, którzy jeszcze nie skorzystali z tego zasiłku, mogą w każdej chwili złożyć wniosek do pracodawcy (zleceniodawcy lub ZUS). Pamiętajmy o tym, że dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do „normalnego”, czyli 60-dniowego okresu na opiekę nad dzieckiem.

Przeczytaj: Czy problem depresji Cię dotyczy?

Ponadto trzeba powiedzieć o tego rodzaju pomocach (też są istotne):

a). dla osób niepełnosprawnych – należy wiedzieć, że orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła w marcu bądź kwietniu 2020 roku, zachowują ważność na kolejne 90 dni.
b). dla właścicieli mieszkań – odroczono opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów do 30 czerwca 2020 roku.
c). dla osób zadłużonych – należy wiedzieć, że nie będą miały zajętego przez komornika świadczenia postojowego (jeśli je otrzymują w związku z zamknięciem ich zakładu pracy).